Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα “Θησέας”

Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για την χρηματοδότηση έργων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για μία σειρά έργων που αφορούν το νησί μας. Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα έργα αυτά.

Από το γραφείο τύπου

Δείτε τον Πίνακα Εδώ