Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης”

Σε απάντηση χθεσινού άρθρου σας με τίτλο «Το λογαριασμό..στο Δήμο» ,σας ενημερώνουμε ότι με το α.π.:5019/30-01-2013 έγγραφό της προς τη ΔΕΗ, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη ζητήσει την διακοπή παρακράτησης ρεύματος από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Χίου για συγκεκριμένες παροχές -οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφο που σας επισυνάπτουμε- .

Από το γραφείο τύπου