Πρόσκληση για την απόδοση τιμών στα θύματα του πλοίου του Ερυθρού Σταυρού “WIRIL”