Σακχαρώδης διαβήτης: Χαράζοντας πορεία ζωής ανάμεσα σε σκοπέλους και υφάλους