Σχετικά με τις ειδοποιήσεις στους τους οφειλέτες του καθυστερηματικού καταλόγου

Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Χίου οφείλει να αποστέλλει ειδοποιήσεις σε όλους τους οφειλέτες του καθυστερηματικού καταλόγου , βάσει των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων εσόδων. Αποτέλεσμα αυτού είναι, δημότες μας να λαμβάνουν σημειώματα που αφορούν παλαιές οφειλές από τους πρώην Δήμους.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων, να διεκδικήσουν διαγραφή των οφειλών (άρθρο 174 Ν.3463/2006) όταν :

Η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έχει γίνει κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο δεν είχαν σταλεί ατομικά σημειώματα τα προηγούμενα χρόνια

Επιπλέον μπορούν τουλάχιστον να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεδειγμένα δεν τους έχει επιδοθεί άλλη ειδοποίηση, π.χ. λόγω λανθασμένων στοιχείων στην ταχυδρομική διεύθυνση.

Από το γραφείο τύπου