Σχετικά με το κλείσιμο της Ε.Ν.Α. Χίου

Σε συνέχεια απάντησης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, δια του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γανιάρη, σχετικά με το κλείσιμο της ΕΝΑ Χίου, λόγω ύπαρξης 3 ζημιογόνων χρήσεων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η ΕΝΑ Χίου έκλεισε στις αρχές του 2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ η 3η ζημιογόνος χρήση ολοκληρώθηκε στις 31/12/2011 και ο βασικός λόγος γι’ αυτή τη ζημιογόνο χρήση ήταν ότι δεν ανατέθηκε καμία εργασία στην εταιρεία.

Άρα ο ισχυρισμός ότι η εταιρεία έκλεισε, λόγω 3 ζημιογόνων χρήσεων, είναι αναληθής. Παραθέτουμε δε αυτά τα στοιχεία, με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα συζητηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Από το γραφείο τύπου