Σχετικά με το θέμα της Ιαματικής πηγής των Αγιασμάτων

Σχετικά με το θέμα της Ιαματικής πηγής των Αγιασμάτων αναφέρουμε τα εξής:

Διαχειριστής της ιαματικής πηγής Αγιασμάτων είναι η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., προς την οποία παραχωρήθηκαν σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλλε αίτηση στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αναγνώριση της πηγής, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Στις 8/3/2012, ο Σύνδεσμος Ιαματικών πηγών μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη εκπονηθεί η Α’ φάση της υδρογεωλογικής μελέτης και για να προχωρήσουν στη Β’ και Γ’ φάση αυτής, όπως και στη μελέτη ιατρικής τεκμηρίωσης, απαιτείται να γίνουν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της πηγής.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ με δική της δαπάνη ανέλαβε τη διεξαγωγή των παραπάνω αναλύσεων, που έγιναν τον Ιούνιο του 2012 και τα αποτελέσματα εστάλησαν στον Σύνδεσμο για συνέχιση των ενεργειών από την πλευρά του.

Σε πρόσφατη επικοινωνία της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος και συγκεκριμένα με την κυρία Πεταλα, ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω:

Για να παραλάβουμε την γεωλογική μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από το Σύνδεσμο, θα πρέπει να προβούμε σε αναλύσεις του νερού κατά την υγρή περίοδο που είναι αυτή που διανύουμε. Ήδη, η Διοίκηση της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ασχολείται με το θέμα και θα διεκπεραιωθεί σύντομα.

Με την αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στο Σύνδεσμο, θα μας αποσταλεί η γεωλογική μελέτη. Μαζί της θα μας αποστείλουν και την ιατρική τεκμηρίωση.

Εμείς στην συνέχεια θα πρέπει να συντάξουμε τοπογραφικό της περιοχής των λουτρών.

Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στον ΕΟΤ, ο οποίος εκδίδει την αναγνώριση της ιαματικής πηγής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια, τόσο η Διοίκηση της Προμηθευτικής, όσο και ο Δήμος Χίου, είμαστε σε στενή επαφή με τον καθηγητή υδρογεωλογίας του ΑΠΘ κ. Ζήση Αγγελίδη, που έχει αναλάβει την εκπόνηση των μελετών για την αναγνώριση της πηγής. Δεδομένου, όμως, ότι το πρόβλημα της αναγνώρισης αφορά όλες τις ιαματικές πηγές της χώρας και το επιστημονικό δυναμικό που διατίθεται από τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών δεν επαρκεί, προκαλούνται καθυστερήσεις με ευθύνη του Συνδέσμου.

Μετά από πολλές παραινέσεις, ο κ. Αγγελίδης επισκέφτηκε την ιαματική πηγή τον Οκτώβριο, όπου ξεκίνησε κάποιες εργασίες για την καλλιέργεια της, αφήνοντας την όμως για τον προσεχή Απρίλιο, λόγω περιορισμού του διαθέσιμου χρόνου από τον ίδιο και αφού μας διαβεβαίωσε ότι οι προθεσμίες που προβλέπονταν στο Ν. 3498/2006 θα παρατεινόταν για ένα χρόνο.

Μάλιστα, κατά την παραμονή του στη Χίο, συναντήθηκε με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου κ. Τσακό και συζήτησαν με λεπτομέρεια το απαιτούμενο έργο και την τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί για την καλλιέργεια της πηγής.

Πραγματικά, οι προθεσμίες παρατάθηκαν με το Ν. 4049/2012 για ένα έτος, δηλαδή μέχρι 31/12/2013.

Στην παρούσα φάση, περιμένουμε τον κ. Αγγελίδη να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες του ταξιδιού του στη Χίο, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι έτοιμη να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα, στα πλαίσια έργου αυτεπιστασίας για την καλλιέργεια της ιαματικής πηγής.

Σημειώνεται, ότι τόσο ο Δήμος Χίου, όσο και η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα της αναγνώρισης της ιαματικής πηγής, όπως επίσης και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή.

Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, όσον αφορά την αναγνώριση της πηγής, κατανοώντας ταυτόχρονα τις καθυστερήσεις που οφείλονται στην πίεση που δέχεται στην παρούσα φάση ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών.

Από το γραφείο τύπου