Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής

Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ.Ε. Αμανής, αφού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελική δοκιμαστική λειτουργία του.
Με τη λειτουργία του Σ.Μ.Α. στην Αμανή και τη χρήση του press container, περιορίζονται στο ελάχιστο τα δρομολόγια για τη μεταφορά των απορριμμάτων στη Βέσσα.
Στον επανασχεδιασμό που προκύπτει από την εξοικονόμηση εργατοωρών από την παραπάνω διαδικασία, θα δοθεί έμφαση στις εργασίες καθημερινότητας στην περιοχή, όπως και στην αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων στην Αμανή, ειδικά, τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής

 

Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής

 

Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής

 

Σε λειτουργία από σήμερα ο ΣΜΑ Αμανής