Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη

Στις υπηρεσίες των δημοτών της Χίου τίθεται από σήμερα, Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (Κ.Ε.Δ.)

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη αποτελεί μια νέα, καινοτόμο υπηρεσία του Δήμου Χίου, με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταγραφής και διαχείρισης των θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε να υπάρχει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη, ώστε να ελεγχθεί και να βελτιωθεί το λογισμικό, να εξοικειωθούν και να εκπαιδευθούν οι υπάλληλοι του Δήμου στη χρήση του.
Ηλεκτρονική Καταχώρηση Αιτημάτων
Για την καταχώρηση των αιτημάτων, λειτουργεί ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στη διεύθυνση www.chioscity.gr/ked. Μέσα από αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί, είτε κάνοντας νέα εγγραφή, είτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που, ήδη, έχει σε κάποια δημοφιλή υπηρεσία όπως Facebook ή Google. Η εφαρμογή λειτουργεί τόσο από σταθερούς υπολογιστές, όσο και από κινητά και tablet.

Στη συνέχεια, το σύστημα ζητάει από τους χρήστες να δηλώσουν το αίτημα τους, όπως η καθαριότητα των δημοσίων χώρων, η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και άλλα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον δημότη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτημάτων του.
Τηλεφωνική Καταχώρηση Αιτημάτων
Παράλληλα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, λειτουργεί και ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 22713-50000, στον οποίο οι δημότες θα μπορούν να αναφέρουν τηλεφωνικά τα αιτήματά τους. Με την κλήση, ο δημότης θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό, με τον οποίο μπορεί, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά να ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματός του. Για την κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό, ισχύει απλή χρέωση προς σταθερό τηλέφωνο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το spot για το Κ.Ε.Δ.:

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τις οδηγίες χρήσης για το Κ.Ε.Δ.: