Συγχαρητήρια Επιστολή για τη διεθνή διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η εισαγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων World University Rankings αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση των προσπαθειών του Πανεπιστημίου στο πεδίο της ακαδημαϊκής προσφοράς και έρευνας. Η διάκριση αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην ακριτική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέδειξε ότι με σχέδιο, στόχους και υπομονή μπορούν να επιτευχθούν τα πάντα.
Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υπεύθυνους για τη διάκριση αυτή, πρώτιστα εσάς τον ίδιο ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τα μέλη ΔΕΠ, το Διοικητικό προσωπικό αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές, για τις προσπάθειές τους, το μεράκι και την αγάπη που δείχνετε στο Πανεπιστήμιο, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς κόπο. Οι προσπάθειές σας έχουν τοποθετήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο υψηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής Κοινότητας. Εύχομαι ακόμα περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς