Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Συμμετοχή του Δήμου Χίου στις κινητοποιήσεις της 30ης Νοεμβρίου 2016 για τη διεκδίκηση του μειωμένου Φ.Π.Α. στο Β. Αιγαίο

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Χίου θα συμμετέχει στην Παναιγαιακή Κινητοποίηση που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2016, για τη διεκδίκηση της παραμονής του μειωμένου ποσοστού Φ.Π.Α. στο Β. Αιγαίο.
Ο Δήμος Χίου συμμετέχει με κλείσιμο όλων των υπηρεσιών του και με την παρουσία του κ. Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων στην κινητοποίηση μαζί με τους λοιπούς φορείς.