Συμπλήρωση της 112/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Κοιμητήριο Μεστών.