Δελτίο Τύπου – Συνάντηση δημάρχου με τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ

Συναντήθηκε ο δήμαρχος Μανώλης Βουρνούς με τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ κ. Γιώργο Καββαθά και μέλη του ΟΑΒΕ κ. Παππά, κα. Αμπαζή, κ. Κοσκεριάν, κ. Μαραγκέλη και κ. Κριμιζή.
Ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε σε θέματα όπως η κατάσταση της οικονομίας της χώρας, η πολιτική η οποία ακολουθείται, καθώς και για το ζήτημα της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά. Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πλειστηριασμούς, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον τουρισμό και το μεταναστευτικό.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της διάρθρωσης της Ελληνικής οικονομίας και στον αριθμό και μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Ανέφερε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις οποίες οι μισές δεν είναι επιχειρήσεις ανάγκης, αλλά οι επιχειρηματίες απλά υποκαθιστούν με τον τρόπο αυτό ένα βασικό μισθό. Επίσης, τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχυθεί αρκετά θα πρέπει ξανά να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
Ο δήμαρχος, αφού εξήγησε την γενικότερη κατάσταση της Χίου και ειδικότερα των επιχειρήσεων, υποστήριξε την εξειδικευμένη πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί στα νησιά και την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού.
Τέλος, αναφέρθηκαν σε ένα μοντέλο που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 870 επιχειρήσεις στην χώρα μας, όπου ένας μέντορας αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει την εικόνα της επιχείρησης και χαράζει την μελλοντική της πορεία.