Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Χίου Μανώλη Βουρνού με το νέο πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου Ευστράτιο Μανωλακέλλη.

Αντιπροσωπεία ΤΕΕ

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Χίου Μανώλη Βουρνού με το νέο πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου Ευστράτιο Μανωλακέλλη. Παρευρέθησαν επίσης τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής από τη Χίο, ο πρόεδρος της ΝΕ Χίου του ΤΕΕ και ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
Στη συνάντηση που ανέδειξε τον υψηλό βαθμό ωρίμανσης της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου και ΤΕΕ συζητήθηκαν διεξοδικά και δρομολογήθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών στα θέματα
 Προσεισμικού ελέγχου σχολικών και δημόσιων κτιρίων
 Συνδιοργάνωση Ημερίδας στο αμέσως προσεχές διάστημα για τα θεμοσθετημένα ΣΧΟΑΑΠ, το χρονικό προγραμματισμό και τις υποκείμενες μελέτες που απαιτούνται
 Προετοιμασία μέσω συγκρότησης επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής Συνεδρίου με θέμα την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών στη Χίο τα τελευταία 55 χρόνια, από την ψήφιση των σχετικών διαταγμάτων και έπειτα
 Παροχή ψηφιακής πληροφορίας προς τους Μηχανικούς μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Χίου (ανάρτηση προεδρικών διαταγμάτων, χαρτών κ.α.)
 Πλαίσιο συνεργασίας για αποτύπωση και διόρθωση σφαλμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες
 Ενημέρωση για Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Ομηρούπολης και Ιωνίας και πορεία μελετών (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη κ.α.)
 Συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές
Η «κοινή» γλώσσα επικοινωνίας και η επιστημονική κατάρτιση και από τις δύο πλευρές στα εξειδικευμένα θέματα που αναπτύχθηκαν, θέτει τις βάσεις να προχωρήσουν ο Δήμος Χίου και το ΤΕΕ σε αναβάθμιση της επικοινωνίας και συνεργασίας τους στα σημαντικά τεχνικά θέματα του Δήμου που επιζητούν λύση και να συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των μηχανικών