Συνάντηση για θέματα κομποστοποίησης

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με την μελετητική εταιρεία για θέματα περιβάλλοντος «Φρατζής και συνεργάτες» πραγματοποιήθηκε, στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή του Σωκράτη Συριώδη προέδρου της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατή Γδύση και του Κωνσταντίνου Μπουλά από την Υπηρεσία Καθαριότητας, του Δήμου Χίου.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η παροχή διευκρινίσεων για τη μελέτη δημιουργίας κινητής μονάδας αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση), που έχει εκπονηθεί από τη μελετητική εταιρεία και η καταγραφή των απαιτούμενων βημάτων για την πλήρη ωρίμανση του έργου.

Σε συνέχεια της ανάπτυξης συστήματος ανακύκλωσης, ο Δήμος Χίου και η ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. σχεδιάζουν την κατασκευή και λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ΔΙΑΝΟΧ, σε συνεργασία με το Δήμο, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη υποβολή της μελέτης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης, τόσο η αναβάθμιση του βιολογικού του ΧΥΤΑ Χίου, όσο και άλλες δράσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.