ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΓ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ευάγγελος Καπετάνιος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χίου κ. Μανώλη Βουρνού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Χίου.

Γενικός άξονας συζήτησης αποτέλεσε η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και ο κ. Καπετάνιος ενημερώθηκε για τις δράσεις του Δήμου Χίου που έχουν ενταχθεί, είναι υπό ένταξη και θα ενταχθούν. Αναλυτικά, οι προτάσεις αφορούν:

  • Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»)

(Έχει ενταχθεί και υλοποιείται η πρόταση)

  • «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»)

 (Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη)

  • «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές» (στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»)

 (Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη)

 

  • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας κομποστοποίησηςστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», από την ΔΙΑΝΟΧ

(Έχει υποβληθεί και είναι προς ένταξη)

  • Δημιουργία πράσινων σημείων

(Θα υποβληθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»)

  • Προμήθεια εξοπλισμού και έργα διαχείρισης αποβλήτων για την επίτευξη των εθνικών – περιφερειακών στόχων

(Θα υποβληθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»)