Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16/2/2016