Συνεδρίαση Δ.Σ. Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
Η Πρόεδρος του Δ. Σ. του Ο. Π. Κ. Δ. Χ.

Εύη Καλκούνη

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γεωργιάδης Ιωάννης 5. Φράσκος Νικόλαος
2. Σμυρνιούδης Ηλίας 6. Μαστοράκης Γεώργιος
3. Καμπούρης Στυλιανός 7. Λυκοπάντη Ελευθερία
4. Νύκτας Νικόλαος 8. Φήκαρη Άννα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2016.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
3. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών & εργασιών.
4. Ορισμός μελών επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ.
5. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ.
6. Αιτήσεις φορέων & Ιδιωτών.
7. Διαθέσεις πιστώσεων.
8. Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπανών.

Σημειώσεις:
1. Σας γνωρίζουμε ότι ο φάκελος των θεμάτων που είναι γραμμένα στην πιο πάνω ημερήσια διάταξη βρίσκονται στη Γραμματεία του ΟΠΚΔΧ και παρακαλούμε να ενημερώνεστε επ΄αυτών πριν γίνει η συνεδρίαση για να αποφεύγεται άσκοπη παράταση αυτής.
2. Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη εάν αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώνουν τους αναπληρωτές τους.