Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου – νέα ημερομηνία

H συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιουνίου 2016, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.