Συνεργασία του αντιδημάρχου Δημήτρη Καράλη με την Google για τον τουρισμό

Ο Δήμος Χίου στηρίζει την πρωτοβουλία της Google, με θέμα: «Grow Greek Tourism Online». Η παραπάνω πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ. και τον Σ.Ε.Τ.Ε., με στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και να τους εκπαιδεύσει σε διαδικτυακά εργαλεία.

Ο αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Χίου Δημήτρης Καράλης, αφού έλαβε γνώση για την πρωτοβουλία, ήρθε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους της εταιρίας, ώστε να μπορέσει και η Χίος να ενημερωθεί για τους τρόπους, με τους οποίους οι Χιώτες ασχολούμενοι με τον τουρισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών εργαλείων, με στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του τουρισμού να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του διαδικτύου για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Η επιμόρφωση αυτή πραγματοποιείται α) μέσω προσωπικής συνάντησης της εκάστοτε επιχείρησης με έναν εκ των 20 Online Advisors, β) μέσω των σεμιναρίων, με θέμα τα “5 Βασικά Στοιχεία για μια Επιτυχημένη Διαδικτυακή Παρουσία” και γ) μέσω της δωρεάν διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης του Grow Greek Tourism Online (που μπορείτε να δείτε, εδώ: «Grow Greek Tourism Online») και στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για προσωπικές συναντήσεις ή σεμινάρια.