Ομήρειο Π.Κ. – Συνοπτική οικονομική κατάσταση του π/ύ εσόδων-δαπανών έτους 2019 – 2018