«Σίτιση κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή – κατασκήνωση “Σκλαβιά” του Δήμου Χίου έτους 2018»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/07/2018

Προυπολογισμός:

49.501,53 €