Σίτιση κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή – κατασκήνωση “Σκλαβιά” του Δήμου Χίου έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/06/2019

Προυπολογισμός:

37.879,29 ευρώ
και ώρα: 10:00 έως 10:30π.μ.