«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2023-2024»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/07/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

101.620,06