ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/11/2015