Σκίαση οδού Απλωταριάς και κάθετων οδών για τη θερινή περίοδο 2024

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2024

Προυπολογισμός:

12.999,87