ΣΜΠΕ Καρδαμύλων

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 4.2 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, και προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chioscity.gr αναρτήθηκε στις 20-11-2018 για τριάντα (30) ημέρες, το κείμενο και τα σχέδια της μελέτης Σ.Μ.Π.Ε. του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων Δήμου Χίου (δείτε τα αρχεία εδώ).

β) Το υλικό αυτό θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χίου, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, (Δ/νση : Οινοπίωνος 1 – Τ.Κ. 82131 ΧΙΟΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2271351645), για όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί.

Υπεύθυνος: Μιχελάκη Ευφημία

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένη, τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ ( Δ/νση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα) ή/και προς την αρχή σχεδιασμού (τον Δήμο Χίου και ειδικότερα στην Υπηρεσία Δόμησης), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

   

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

   

Δήμου Χίου

     
     
   

ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

Πολ. Μηχ. Π.Ε. Με Α΄ βαθμό.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ