Στελέχωση πολυδύναμου Ιατρείου Βολισσού

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου αναγνωρίζεται η ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την περιοχή της Αμανής, στο Βόρειο τμήμα του νησιού, ως φραγμό στην πληθυσμιακή κατάρρευση και αντιστάθμισμα στην απομόνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό και επιχειρώντας να στηριχθούν οι κάτοικοι αυτής της απομακρυσμένης περιοχής, σας ζητούμε να στελεχωθεί το πολυδύναμο Ιατρείο Βολισσού, όπως προβλέπεται από το νόμο, με 5 οργανικές θέσεις: 2 Ιατρούς Επιμελητές, 2 Νοσηλευτές.

Παράλληλα ζητούμε η οργανική θέση του Επισκέπτη Υγείας να μετατραπεί σε θέση Οδηγού – Τραυματιοφορέα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς κατά τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Χίου, μέσω της κινητής μονάδας – ασθενοφόρο, το οποίο εδρεύει στη Βολισσό και έχει από τον πρώην Δήμο Αμανής, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης, που συνήψε, με την πρώην Ν.Α. Χίου και το Νοσοκομείο Χίου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ