Στελέχωση Πυροφυλακίων

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χίου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη της συνεχούς κάλυψης όλων των πυροφυλακίων του νησιού, προσέλαβε πυροφύλακες με σύμβαση εργασίας δύο μηνών, για τους θερινούς μήνες υψηλής επικινδυνότητας, (Ιούλιο και Αύγουστο), διότι αυτή την περίοδο παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ως εκ τούτου, τα πυροφυλάκια θα φυλάσσονται ικανοποιητικά και άμεσα θα ενημερώνεται και θα επεμβαίνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Από το γραφείο τύπου