Στο Παρίσι ο Δήμαρχος Χίου για το προσφυγικό

Στο Παρίσι ο Δήμαρχος Χίου για το προσφυγικό

Ο Δήμαρχος Χίου  Μανώλης Βουρνούς βρέθηκε, τις προηγούμενες μέρες, στο Παρίσι, προσκεκλημένος της ALDA (EuropeanAssociationforLocalDemocracy) για να παρουσιάσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί εξαιτίας της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης.

Ο Δήμαρχος τόνισε τις σημαντικές, αρνητικές επιπτώσεις, που έχουν επέλθει στην τοπική κοινωνία μετά την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, της απουσίας σχεδιασμού και πρόβλεψης, της έλλειψης συντονισμού και της αποσπασματικότητας των κρατικών παραγόντων.

Μαζί βρέθηκε η εκπρόσωπος του Fons Mallorqui, και παρουσίασαν την πολύ γρήγορη ανταπόκριση που επιτυγχάνεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με τις αναποτελεσματικές κρατικές δομές. Το Fons Mallorqui δικτυώθηκε με το Δήμο Χίου, μέσω της ALDA, προσφέροντας στήριξη για την αγορά μηχανήματος έργου για την καθαριότητα, ιατρικού εξοπλισμού, καθώς, επίσης, προσφέροντας τις υπηρεσίες δυο γενικών εργατών για συντήρηση εγκαταστάσεων.