Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) Δήμου Χίου