Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χίου

Η προσέγγιση της Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 και μέσω του Στόχου Πολιτικής 5 (ΣΠ 5) «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», αφορά στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, με σημαίνοντα ρόλο στο διοικητικό & παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη και Χίο, στα οποία ήδη εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ της ΠΠ 2014-2020.

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Χίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027, με τίτλο: ««Η Χίος πόλη σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική, με ποιότητα ζωής και αναπτυξιακή δυναμική, στηριγμένη στην ιστορική της κληρονομιά, τον πολιτισμό και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα» αφορά στην ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης της Χίου και στη δημιουργία ενός σύγχρονου βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος για τη διαβίωση των πολιτών.

Για την Εγκεκριμένη ΣΒΑΑ, πατήστε ΕΔΩ, ενώ για την Απόφαση έγκρισής της, πατήστε ΕΔΩ.