Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χίου

Κατάσταση: Σε διαβούλευση
Έναρξη Διαβούλευσης: 20/06/2023
Λήξη Διαβούλευσης: 06/07/2023

Ο Δήμος Χίου σχεδιάζει τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Χίου. Στόχος της ΟΧΕ – ΒΑΑ Χίου είναι η λειτουργική αναβάθμιση της πόλης και η επίτευξη όσον το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και η διασφάλιση της ποιότητας αυτής για τις μελλοντικές γενιές.

Για τον σχεδιασμό και τη συνδιαμόρφωση της νέας συνεχιζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ 2021 – 2027, ο Δήμος Χίου ανοίγει δημόσια τη συζήτηση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο βάσει του ενημερωτικού συνοδευτικού κειμένου.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 06.07.2023, και τα ευρήματά της θα συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου Χίου.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.