Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Χίου περιόδου 2015-2020.