Συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης