Συγχώνευση Κ.Ε.Π.

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι το ΚΕΠ 210( της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου) συγχωνεύεται βάσει της απόφασης αριθ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ/138/1235 αρ.ΦΕΚ 2371/24/8/2012 με το ΚΕΠ του Δήμου Χίου 102.

Ως εκ τούτου όλες οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ Δήμου Χίου που στεγάζεται στο κτίριο της Παλαιάς Πυροσβεστικής επί της οδού Δημοκρατίας 6.

Από το γραφείο τύπου