Συγκοινωνιακές Ρυθμίσεις για απομακρυσμένα χωριά

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28ης Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτέλεση του έργου «Συγκοινωνιακές Ρυθμίσεις για απομακρυσμένα χωριά».

Ο Δήμος Χίου θα προβεί σε σύναψη σύμβασης συγκοινωνιακού έργου με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε -συνολικού κόστους 61.087,26 € ευρώ – για να συνδεθούν τα απομακρυσμένα χωριά της βορειοδυτικής Χίου με τη Βολισσό και την πόλη της Χίου και να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι αυτών.

Τα δρομολόγια, που προτείνονται, είναι τα εξής:

• Γύρος Αμανής (κυκλική), με 2 δρομολόγια ημερησίως (κάθε Δευτέρα & Παρασκευή) για τους μήνες Μάρτιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και τρεις φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή) για τους μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο.

• Χίος – Αυγώνυμα – Σιδηρούντα, με 2 δρομολόγια ημερησίως (κάθε Τρίτη) για τους μήνες Μάρτιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη) για τους μήνες Απρίλιο- Οκτώβριο.

Από το γραφείο τύπου