Συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο παιδίατρους για την εύρυθμη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης