Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Χίου»

Σας ενημερώνουμε ότι, από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Χίου», το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό – Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Σύμβουλο Υποδοχής και στεγάζεται στο Χαλκειός (πρώην Δημαρχείο Καμποχώρων).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο υλοποιείται, μέσω προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Χίου με τη Γ.Γ. Ισότητας των φύλων και την ΕΕΤΑΑ, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ στο έργο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας».

Ο στόχος του Κέντρου είναι η παροχή πολλαπλών και εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες, που είναι θύματα βίας, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Χίου δέχεται κατά τις ώρες 8.00 π.μ. – 16.00 μ.μ. και απογεύματα κατόπιν ραντεβού και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 22713-50040.

Από το γραφείο τύπου