Συνάντηση στο Πειραιά

Η ομάδα του Musica διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στον Πειραιά, με στόχο τη σύγκληση όλων των μελών για την ανταλλαγή ιδεών και την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή της πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, επισκέφτηκε τα γραφεία και τη ναυπηγική εγκατάσταση της CORAL, όπου πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές συναντήσεις για τον σχεδιασμό. Στη συνέχεια, διεξήχθη συνάντηση στο Πέραμα, στα γραφεία της INSB, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες δοκιμής και διαδικασίας πιστοποίησης. Κατόπιν, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables και τη ναυπηγική εγκατάσταση Optimus Prime, ενώ η συνάντηση κορυφώθηκε με μια γενική συνέλευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέλευσης, ανατέθηκαν νέα καθήκοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες συναντήσεις και επισκέψεις. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση, ενισχύοντας τη συνεργασία και καθορίζοντας την επόμενη πορεία του έργου.