Σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου για την ενίσχυση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύλωσης του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης