Συνέχιση χορτοκοπών και καθαρισμών στις πόλεις και τα χωριά

Xortokopes

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Χίου συνεχίζει τις χορτοκοπές και τους καθαρισμούς στην πόλη και τα χωριά.

Στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται φαίνονται οι καθαρισμοί στην περιοχή Κάμπου, Φραγκοβούνι, Αγ. Παντελεήμονα Μονοδέντρι, και σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Από το γραφείο τύπου

Xortokopes  Xortokopes