Συνέχιση χορτοκοπών

Χορτοκοπές

Χίος 18/07/2013

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Χίου συνεχίζει τις χορτοκοπές και τους καθαρισμούς στην πόλη και τα χωριά.

Στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται φαίνονται οι καθαρισμοί στα τείχη του Κάστρου και στη γύρω περιοχή.

Από το γραφείο τύπου

Χορτοκοπές