Συνέχιση εργασιών Αγκυροβολίου Βολισσού

Αγκυροβόλιο Βολισσού

Χίος, 15 .11.2013

Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του Αγκυροβολίου στην περιοχή των Λιμνιών της Βολισσού, έργο προϋπολογισμού 3.000.000€ το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου Χίου.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προσήνεμος μόλος και υπολογίζεται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χίου

Αγκυροβόλιο Βολισσού  Αγκυροβόλιο Βολισσού