Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ Χίου, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.00μ.μ., θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Κάλυψη ίδιας συμμετοχής και ΦΠΑ του έργου: «δίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόμυλος, Άγιος Πολύκαρπος, περιφερειακός Λατομίου, υδροδότησης Καρυών και Αυγωνύμων, ΔΕΗ – δεξαμενές Θυμιανών και κατασκευή νέων δεξαμενών στην Ψαρόπετρα» και τροποποίση του προυπολογισμού.

• Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το έργο: «Δίκτυα ομβρίων της οδού Παναγυφτοπούλου, Καλουτά και Ρίμινι

• Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: Μονάδα αφαλάτωσης έναντι εργοστασίου ΔΕΗ με όλα τα συνοδά έργα.

Από το γραφείο τύπου