Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016