Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 2023