Συντήρηση δεντροστοιχιών και δενδρυλλίων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/04/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

2.000,00 €