Συντήρηση Συστημάτων Πυρόσβεσης εγκαταστάσεων αρμοδιότητας πρώην ΝΠΔΔ Δ. Χίου – ΔΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/07/2024

Προυπολογισμός:

7.331,57 ευρώ