Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης κτιρίων Δ.Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/07/2024

Προυπολογισμός:

3.531,88 ευρώ